Портрет на Георги Димитров, дело на известния художник Тодор Атанасов (1928- 1985 г.)- създател и първи директор Художествената галерия, се появи на промоционална цена в електронен сайт на лихвари. Творбата се продава в заложна къща в Бургас, струва 49 лева и е разписана от автора. Картината е с размери 30/35см. Техниката на рисуване е офорт.

Произходът на графиката към момента остава неизвестен за потенциалните купувачи. Възможно е в миналото да е била в учреждение и да е красяла нечий директорски кабинет. По-малко вероятно е да е притежание на колекционер, макар името на автора да стои редом до тези на най-изявените графици.

Тодор Атанасов е автор на 5 бюста в Бургас и на екслибриси на композитора Тончо Русев, на поетите Христо Фотев, Ваньо Вълчев и Илия Буржев. Атанасов посмъртно е удостоен със званието Почетен гражданин на Бургас. Неговото име носи и графичната база в града.