В Община Стара Загора, по примера на Пазарджик, се забранява носенето на бурки и аксесоари, прикриващи лицето по начин, пречещ за разпознаване на публични места. Предложението за промяна на Наредбата за обществения ред, в частта засягаща упражняването на религиозна дейност, бе внесено от общинските съветници Николай Диков (ГЕРБ) и Гергана Микова (НФСБ). То бе подкрепено с мнозинство от Общинския съвет.

Със заповед на кмета на Община Стара Загора ще бъдат регламентирани местата, на които е допустимо извършването на религиозни обреди. Забраняват се и публичните религиозни прояви, които накърняват общественото спокойствие, морал и традиции.

Предвижда се да се води регистър на вероизповеданията със седалище, адрес и имена на членовете на ръководния орган. Ако вероизповеданието е български филиал на забранена от Европейския съюз религиозна общност, то няма да намери място в общинския регистър.

Освен това се забранява извършването на религиозна пропаганда по домовете на гражданите, агитация по улиците на града, посредством раздаването на безплатни печатни материали – брошури, диплянки, книги и други.

В Наредбата е заложено, че в своята дейност изповеданията нямат право да използват психотропни вещества или хипнотични и други методи, водещи до промяна в съзнанието на човека.

Забранява се и рекламирането на "чудодейни", "лечебни", "целителни" ефекти от дейността на изповеданията, освен ако те не са с доказан клиничен ефект, удостоверен от здравните органи.
Глобата е до 5 000 лева.