Община Камено започна нова социална програма за решаване на проблема с младежката безработица, съобщи кметът Жельо Вардунски. Тя е на стойност 378 000 лева и се финансира изцяло от ЕС. Програмата е с насоченост към младежи до 29-годишна възраст, регистрирани в Бюрата по труда. В рамките на месец те преминават през курсове за строители, озеленители или охранители. А след това, всички, които успешно са положили изпитите си, директно получават назначения по специалността, минимална работна заплата и осигуровки.