Община Несебър въвежда такса за продажба на сувенири - предмети и артикули, представляващи или съдържащи изображения на Старинния град Несебър или елементи от него, представляващи културни ценности, информираха от пресслужбата на общинската администрация. Основание за нововъведението е Законът за културното наследство и издадената в негово приложение Наредба № Н-00-0005 от 8.06.2010 г. за условията и реда за възпроизвеждане на културни ценности в копия, реплики и предмети с търговско предназначение. Въз основа на тази наредба, се създава нов чл. 170 ж в Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Несебър, приет с Решение 126 от Протокол № 5 от 16.03.2016 г. на Общински съвет –Несебър.

Гражданите, които извършват търговия с предмети и артикули, представляващи или съдържащи изображения на Старинния град-Несебър или елементи от него представляващи културни ценности, вече ще трябва да уведомят Община Несебър със заявление, в което те трябва да посочат бройката на сувенирите, които ще създават, разпространяват или използват с търговска цел. Освен това, търговците ще могат да сключват договори с общината срещу заплащане на цена в размер на 0.20 лв. за брой предмет /търговски артикул/. На сключилите договори лица ще се предоставят съответния брой холограмни стикери с логото на Община Несебър.

Несебър е първата община, която ще въведе новата цена на услуга. Приходите ще бъде използвани за подобряване, опазване и съхранение на културно-историческото богатство на старинния град.