Гей са оплака от нотариус в Комисията за защита от дискриминация, затова че му е отказал заверка на пълномощно. Документът бил необходим, за да упълномощи той лице, което да го представлява в Район Лозенец с цел издаване на удостоверение за сключване на брак на български гражданин в чужбина. Това съобщава Dnes.bg.

Мотивът за отказа бил, че бракът ще бъде сключен с лице от същия пол, а това противоречи на българското законодателство.

Жалбоподателят се почувствал неравно третиран по признак сексуална ориентация.

Нотариусът пък обяснява, че отказът му е израз на неговата преценка за законосъобразност на конкретната сделка, която подлежи на контрол чрез обжалване в съда.

Случаят ще се разглежда на 26 април.