Контролирани взривни дейности ще бъдат извършени на кариера Върли бряг във вторник, 26 април т.г. Те ще са в часовия диапазон от 09.00 до 12.00 часа. С оглед на безопасността, се призовават гражданите в това време да не приближават на разстояние по-малко от 1 километър около границите на кариерата.