Община Поморие започна традиционната си кампания за разделно събиране на отпадъци и ще помогне на своите жители за тазгодишното пролетно почистване. Инициативата е насочена не само към местните жители, но и към всички организации и институции на територията на града.

Домакинства, обществени и административни сгради, училища, търговски, промишлени, туристически и други обекти, които имат ненужни: електрическо оборудване, батерии, акумулатори, гуми и всякакви други едрогабаритни отпадъци, ще могат да ги предадат за рециклиране, като подадат заявка до 16.00 часа на 22.04.2016 г. /петък/на някой от следните телефони: 0596 25910, 0882 420 091, 0882 420 132 .

Мобилен екип ще събира уредите от посочените адреси напълно безплатно, но за целта е нужно те да бъдат изнесени пред домовете (офисите). Извозването ще се осъществи с организиран транспорт на 23.04.2016 г. /събота/ от 9.00 ч. до 13.00 ч.

Едрогабаритните отпадъци ще се събират на специално обособени за целта места, а именно:

За централната градска част

  • паркинг пред сградата на община Поморие
  • паркинг пред сградата на „Интерхотел Поморие”
  • паркинг пред „Райфайзен Банк”

За кв. „Свети Георги”

  • в близост до кръстовището на ул. „Железничарска” и ул. „Смирна”

Във времето извън кампаниите за събиране, гражданите, притежатели на гореспоменатите масово разпространени отпадъци, могат да ги предават на площадката на „Евро Импекс – Бургас” ЕООД, намираща се в промишлената зона на град Каблешково.

Целта на инициативата е намаляване на количеството депонирани отпадъци и пестене на суровини и ресурси за осигуряване на чиста околна среда на нас и нашите деца.