Полагане на 10 см. топлоизолация и нова 5-камерна дограма са част от предписаните мерки за постигане на енергийна ефективност на блоковете с над 36 апартамента в Поморие, които участват в Националната програма за безплатно саниране.

Това стана ясно след проведената вчера среща на експерти от общинската администрация със собственици от жилищните блокове. Инж. Илияна Калудова, началник отдел „Устройство на територията”, подробно разясни предписанията на обследващата фирма и отговори на поставените от страна на живущите въпроси.

За всички блокове се предвижда подмяна на неподменената дограма с нова от 5-камерен PVC профил с двоен стъклопакет от вътрешно нискоемисионно „К-стъкло” и външно слънцезащитно стъкло, вкл. и на сутеренните прозорци. Дъждовните води ще се отвеждат от фасадата чрез външни прозоречни первази. Входните врати за достъп до сградата също ще бъдат подменени с топлоизолирани такива, а опасните стоманобетонни панели на балконските парапети ще бъдат демонтирани и изградени наново.

Положената вече топлинна изолация по отделни типове фасадни стени, с дебелина 3,4 и 5 см ще бъде демонтирана поради лошото ѝ физическо състояние и липса на монтирани предпазни водобрани, което е довело до омокрянето ѝ. Планира се полагане на топлоизолация на неизолираните външни стени на сградите с топлоизолационна система, базирана на експандиран полистирен – EPS – F с дебелина 10 см, като на топлоизолиране подлежат и всички парапети на тераси, които ще бъдат „затворени” в процеса на саниране. Освен това, топлоизолация с дебелина 10 см ще бъде поставена по надземните стени на сутерена и по подовете на остъклените тераси на първия жилищен етаж. Планира се полагане на топлоизолация на покривите на сградите с изолационен материал.

Фугите между отделните секции на блоковете ще бъдат уплътнени и затворени с подходящ профил. Стъпалата пред входовете ще бъдат приведени в съответствие с новите изисквания за достъпна среда, включително за хора с увреждания.

Сред предписаните задължителни мерки е да бъде извършена преработка на ел. таблата, които да са със съвременни автоматични прекъсвачи с дефектотокови защити. Осветителните тела ще се подменят с енергоспестяващи. Ще бъде направена проверка на състоянието на мълниезащитната инсталация и при нужда ще бъде ремонтирана.

„Предстои обявяване на обществена поръчка за инженеринг – проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи, който включва изработване на идеен архитектурен и инвестиционен проект, упражняване на строителен, авторски и инвеститорски надзор. Срещите ни с вас тепърва предстоят, защото всяка стъпка от наша страна ще бъде представена, съгласувана и одобрена от вас”, каза зам.-кметът инж. Кунчо Гайдов. Той съобщи още, че реалното изпълнение на дейностите по саниране на блоковете ще започнат най-рано през октомври тази година.