12 каруци преминаха днес през технически преглед в Поморие. Проверките бяха разпоредени със заповед на кмета на общината Иван Алексиев. Прегледът бе иницииран, за да се извърши превантивен контрол и да се провери дали са спазени техническите изисквания. Според разпоредбите, всички каруци трябва да разполагат с номера, светлоотразители и специални чували зад теглещото животно. Те трябва да са оборудвани с два бели или жълти светлоотразители отпред и два червени светлоотразители отзад, разположени симетрично от двете страни на превозното средство и пр.