Преглед на пътни превозни средства с животинска тяга, собственост на граждани от Поморие, ще бъде извършен днес.

Проверката ще се състои в кв. Север, ул. „Странджа” №5, пред сградата на „Топливо” АД.

Прегледът е задължителен, съобщиха от общинската администрация.

Назначената за целта комисия ще изготви регистър, съдържащ личните данни, адреса на собственика и номер на превозното средство на преминалите прегледа ППС.