Строителни предприемачи останаха изненадани, след като са готови да купят терена на ресторант „Рубин“ в бургаския ж.к. „Славейков“ за 237 800 лева, а в последствие се оказало, че имотът е предвиден за озеленяване и спорт. Парцелът е гласуван за продажба на сесия на Общинския съвет в Бургас през декември. Купувачите – фирмите „Макси строй БС“ и „Стройстил 2000“, питат струва ли си да дават тези пари, ако не могат да строят. По този повод те са входирали писмо в Общинския съвет.

„Местният парламент в Бургас взе решение да се продаде недвижим имот, актуван с акт за общинска собственост в ж.к. Славейков, отреден „за ресторант“ за сумата от 237 800 лева. От докладната записка е видно, че при определяне на пазарната цена на земята са съобразени следните градоустройствени показатели: плътност на застрояване – до 40%, интензивност на застрояване – до 2, минимална озеленена прощ – 50% и височина до 7 метра. Предвид посочените показатели оценителят определил пазарна цена на терена, целият с площ 451 кв. метра и то, след като е приспаднал заплатеното от нас право на строеж – 52 хил. лева.

Посочено е също, че имотът попада в устройствена зона за озеленяване и спорт. С оглед на бъдещите ни инвестиционни намерения извършихме проверка относно градоустройствените предвиждания за имота, при което ни отговориха, че имотът, който искаме да закупим, е предназначен за озеленяване и спорт. Изрази се съмнение, че е налице грешка в квалификацията на устройствената зона по ОУП, тъй като в зъщата зона вече има построени две високоетажни жилищни сгради. За нас, като купувачи на терена и бъдещи инвеститори е от особено значение да знам какво строителство можем да извършим и да преценим дали си струва да дадем половин милион лева за този имот, без да можем дза извършваме друго строителство в него“, пишат инвеститорите. Те искат да бъде извършена проверка по случая и да получат отговор налице ли е явна фактическа грешка, може ли тя да бъде поправена. „Какво строителство можем да извършваме в имота?“, питат строителните предприемачи. Според общински съветници техните намерения са били там да бъде построена жилищна сграда.

Председателят на Общинския съвет в Бургас Костантин Луков заяви пред БургасИнфо, че вече е разпоредена проверка по случая.