„Личните автомобили на гражданите, за разлика от улиците на Бургас, не са обществено достъпни места, а наредбата на общината за опазване на обществения ред не съдържа легална дефиниция на „обществено място”. С този мотив Бургаският районен съд отмени глобата от 500 лева съставена на мъж с инициали Г.Г., заловен с 14-сантиметров нож и наркотици в автомобил. Подобни мотиви са истинско успокоение за популярните в Бургас мъже с анцузи от определена марка и с добре оформена физика, които са известни със специфичното определение "батка".

Колата на въпросния мъж Г.Г. била засечена на 23 ноември м.г. при рутинна проверка на полицията на бул. „Димитър Димов”. Във возилото пътували трима души, а дрогата и острието били открити именно в Г.Г. Общинските служители му съставили акт по наредбата за опазване на обществения ред и му наложили глоба. Първоначално той подписал акта без възражения, но по-късно обжалва. „На съда е служебно известно, че служители на Областната дирекция на МВР – Бургас имат право да съставят актове по Наредбата за опазване на обществения ред”, пишат магистратите. И посочват, че служителите на реда коректно са описали нарушението, обстоятелствата, при които то е извършено, датата, както и законовата разпоредба въз основа, на която е определена санкцията. В същото време обаче почертават, че: „Наредбата за опазване на обществения ред на територията на община Бургас не съдържа легална дефиниция на понятието „обществено място”. Единственият закон, който съдържа такава е Закона за здравето, според който „обществени места” са всички обществено достъпни и/или предназначени за обществено ползване, без оглед на собствеността или правото на достъп. В подзаконов нормативен акт - Наредба за специализирана закрила на деца на обществени места, също е дадена дефиниция на „обществено място” - общодостъпни за всяко лице места, като обществен транспорт, заведения за хранене, търговски, спортни или развлекателни обекти, кина, театри, стадиони, зали и др.”, пишат магистратите в решението си. „Очевидно е от така дадената дефиниция, че се касае до неизчерпателно, а до примерно изброяване, а акцентът тук следва да се сложи на използвания израз „общодостъпни за всяко лице места”, каквото без съмнение са улиците на гр. Бургас, но не и личните автомобили, в които пътуват гражданите”, посочват още районните магистрати Според тях, за да има нарушение, мъжът трябвало да носи оръжие на обществено място, а колата не било такова. С този мотив Районният съд отменя изцяло наказанието.