Въздушно пръскане с моторен делтапланер с цел унищожаване на евентуални ларви на комари, преди да са се развили и излетели в околната среда, започва в Бургас. Третирането от въздуха ще продължи през май, юни, юли и август с имагоцидна обработка или обработка на дървесната и храстова растителност в случай, че има вече излетели насекоми.

Предстоят обработки в кв. Сарафово, тръстиковите масиви около обходния канал на Атанасовско езеро, крайбрежните тръстикови масиви на на езеро Вая в посока кв. Лозово, кв. Долно Езерово и кв. Горно Езерово и Комлушка низина.

Наземните имагоцидни обработки срещу комари с топъл и студен аерозол ще се провеждат от май до септември и ще обхванат парковете, площадките, жилищните комплекси и квартали на Бургас.

Засега бургазлии могат да бъдат напълно спокойни, тъй като към този момент няма открити ларви на тигров комар от вида "Аедес албопиктус" в Бургаска област, според последните проверки на най-характерните и обичайни биотопи на този комар в района. Рискът за страната ни от разпространение на вируса Зика също е минимален, заради ограничените връзки със засегнатите държави в Латинска Америка и страните от Карибския басейн.

Тигровият комар е потенциален преносител на вируса, само ако бъде заразен след ухапване на завърнали се от ендемични райони комари вирусоносители.

Всички биотопни зони на комари ще бъдат под постоянен контрол и проверки и при наличие на комари ще се правят ларвицидни и имагоцидни обработки. Препаратите, които ще бъдат използвани са опасни само за насекомите и са напълно безвредни за хората, бозайниците и птиците. Самото пръскане ще се извършва нощно време, когато хората почиват по домовете си.

Това стана ясно от заседанието на Общинската епизоотична комисия, в което участваха представители на Община Бургас, РЗИ, РИОСВ, БАБХ, РДГ-Бургас, Дезинфекционна станция, Сдружение на ловците и риболовците "Лебед" и кметовете на населените места в общината.

Призовават се жителите през лятото също да вземат предпазни мерки, като по-дълги дрехи, пръскане с репеленти, мрежи на прозорците и най-вече да не оставят съдове с вода или течност да престояват на терасите или в гаражите, за да не се създават подходящи условия и нови биотопи на тигровия комар.

Проверка по сигнали на притеснени граждани показа, че насекомите, които са забелязали напоследък, не са комари. Това са двукрили насекоми, наподобяващи само на външен вид комари. Те са от рода "Chironomidae", не могат да се хранят и да хапят, тъй като устните им органи са недоразвити. По тази причина не представляват никаква опасност за здравето на човека. Единственото неудобство, което създават, е високата им численост при роенето, което е през месеците март-април.