Героите на Бургас, проявили себеотрицание и гражданска доблест, били пропуснати при определянето на отличията и званията, които Общината присъжда на значими личности. Сега действащата наредба за символите на Бургас не давала нужното признание на хората, проявили доблест и отличили се в борба с бедствия и аварии, както и с действия по опазването на околната среда. По тази причина общинският съветник от ГЕРБ Георги Дракалиев, който е областен лидер на ВМРО, е входирал докладна записка в Общинския съвет, с която иска изменение на сегашната наредба.

„Приетите условия са много добре определени и регулирани и обхващат почти всички аспекти на обществената, политическата, културната , икономическата и социалната сфери. В Наредбата единствено липсва възможност Общинския съвет и Кметът на Общината да награждават лица, проявили героизъм, себеотрицание, гражданска чест и доблест, както и отличили се в борба с бедствия и аварии или при опазване на околната среда. Такава възможност съществуваше дълги години в стария правилник за удостояване и награждаване с отличията на Община Бургас, отменен с приемането на действащата наредба. В него фигурираше отличието „Почетна значка на Община Бургас“, с което неведнъж бяха отличавани наши съграждани за проявени героизъм и себеотрицание. Тъй като съм убеден, че подобни постъпки заслужават уважение и поощрение, което освен, че стимулира извършителите, ще даде и добър пример за съгражданите ни и особено на младото поколение, считам, че трябва да възстановим връчването на Почетната значка на Община Бургас. Също така в действащата наредба са заложени условия единствено за индивидуални отличия, а има случаи, когато не отделни лица, а цели сдружения или организации, са извършели обществено полезни дела и заслужават поощрение или награда. В такива ситуации смятам за целесъобразно и подходящо, да им бъде връчван плакет с „Ключът от кулата“ на Община бургас, като форма на колективно отличие“, са мотивите за исканата промяна.

През 2014 година за проявената жертвоготовност и храброст по време на спасяването на пострадалите хора при наводненията в нощта на 6 септември, отличия получиха Николай Кирилов, Николай Градев и Марин Гърков. На тържествената сесия на Общинския съвет, който се провежда на 6-ти декемри - Празникът на Бургас, тримата изправиха на крака местния парламент и получиха медали за достойна служба.