Прокурори и служители от Районна прокуратура –Айтос вече работят при отлични условия на труд в нова сграда. Сега Районната прокуратура се намира на адрес ул. „Богориди“ №2. Сградата е разположена в Централната част на града, на метри от зданието, в което до скоро се намираха представителите на държавното обвинение.

„Започнахме преместването още в началото на 2016г., въпреки че предстояха довършителни работи по кабинетите. Прокуратурата се намира много близко до предишната сграда в която се помещавахме. В съседната сграда се намира и Районният съд в града, на метри от нас е и сградата на Община – Айтос. Местоположението ни е много важно и съм изключително радостна, защото гражданите могат да ни открият изключително лесно. Съществено е също така, че прокурори и служители сме на едно място, което помага в работата ни“, каза Административният ръководител на Районна прокуратура –Айтос Милена Стойчева-Генчева.

Сградата, в която сега се намира Районна прокуратура-Айтос, е собственост на държавата. Със Заповед от 2013г. на Областния управител на Област Бургас е предоставена за ползване на Министерството на правосъдието. Средствата за ремонт и оборудване са предоставени от Ръководството на Прокуратурата на Република България.

Щатът в Районна прокуратура - Айтос е от 5 прокурори, той обаче не е запълнен и в момента работят едва трима представители на обвинението. В Прокуратурата работят и 8 служители.

Районната прокуратура в Айтос обслужва две общини - Айтос и Руен. В Община Айтос има 17 населени места с население от 35 630 жители. В Община Руен има 39 населени места с 36 533 жители. През 2015г. прокурорите от гр. Айтос са внесли в съда 244 акта. От тях 77 обвинителни акта и 111 предложения за споразумения. Тези показатели са значително подобрени в сравнение с предходната 2014г. Санкционирани са били общо 268 лица.