Изграждането на сепариращи площадки за отпадъци и подмяна на водопроводната мрежа са едни от най-важните цели на Община Камено през следващите четири години. Проблемите на населението от малката община бяха поставени днес от кмета Жельо Вардунски по време на кръгла маса с министъра на околната среда и водите Ивелина Василева.

Министър Василева обсъди с кметове от областта възможностите за кандидатстване с проекти по финансовите механизми, управлявани от МОСВ – Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ и Националният доверителен екофонд /НДЕФ/. Домакин на срещата бе кметът на Бургас Димитър Николов. На кръглата маса взеха участие зам. министърът на МОСВ Атанаска Николова и областният управител Вълчо Чолаков.

През следващите месеци стана ясно, че Община Камено ще кандидатства за средства по проекти по финансовите механизми, управлявани от МОСВ – Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ и Националният доверителен екофонд /НДЕФ/. Изграждането на инженерната инфраструктура в селата Полски извор, Ливада, Константиново, Черни Връх, Трояново и други е приоритетна.