На 18 март в Бургас министърът на околната среда и водите Ивелина Василева ще обсъди с кметове от областта възможностите за кандидатстване по проекти по финансовите механизми, управлявани от МОСВ. Това са Оперативна програма "Околна среда 2014-2020", Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/, Националния доверителен екофонд /НДЕФ/. Домакин на срещата ще е кметът на Бургас Димитър Николов.