Бургас ще е домакин на ХХ Национална ученическа философска конференция "ЧОВЕК - СВЯТ", която ще се проведе на 17 и 18 март в СОУ "Епископ Константин Преславски".

Събитието е част от Националния календар на извънучилищните дейности на Министерството на образованието и науката. Организатори на проявата са Регионалният инспекторат по образованието - Бургас и училището домакин. Работата на конференцията ще протече в три възрастови групи:
- За учениците от III до V клас задачата ще премине под мотото "Приказки с неочакван край" и те ще имат за задача да довършват приказка по избор, като акцентират върху морални качества и духовни ценности.
- Учениците от VI до VIII клас ще представят проекти на тема: "Опиши своя свят с думите: небе - земя - въздух - огън - вода, добро - зло."
- Най-големите участници - в групата IX - XII клас, ще имат защита на есета, разкази, разсъждения по задени на предишната философска конференция теми, при което ще се оценява тяхната философска образованост, гражданска позиция, самостоятелност, убедителност и оригиналност при представяне и защита на темата, участие в дискусиите.
В тазгодишното издание на конференцията, чието откриване ще е на 17 март от 17,30 ч. в актовата зала на СОУ "Епископ Константин Преславски", участие ще вземат 68 ученици и 43 учители от 36 училища на 17 области в страната, които ще разсъждават върху философски сентенци от Махатма Ганди, Ерих Фром и Сьорен Киркегор. Традиционно много силно е и бургаското участие - 10 училища от града ще се включат в събитието, между които Търговската гимназия, ГПНЕ "Гьоте", ГПАЕ "Гео Милев", ГРЕ "Г. С. Раковски", ПМГ "Акад. Никола Обрешков", СОУ "Св. св. Кирил и Методий" и др.
Уменията на учениците ще бъдат оценявани от жури, в което са включени експерти от МОН и водещи преподаватели по философия в университетите и средните училища в страната.