Българово, вторият град в община Бургас, навлиза в нов етап от развитието си. Едновременно с разработването на перспективната индустриална зона в близост до него, тази седмица там стартира и доизграждането на съвременна канализационна система.

Проектът се нарича "Подобряване на инфраструктурата за събиране и отвеждане на отпадъчни битови води от гр. Българово: канализация за отпадъчни води" . Той се изпълнява на четири етапа. Първият бе реализиран през 2011 г., когато със собствени средства на Община Бургас бяха изградени колектори за битови отпадъчни води. За изпълнението на ІІ етап, с цел цялостно обхващане на генерираните битови води от урбанизираната територия към бъдеща пречиствателна станция, Община Бургас кандидатства за отпускане на безвъзмездна финансова помощ от Предприятие за управление на дейности по опазване на околната среда.

В рамките на осигурените за тази година 2,2 млн. лв. ще бъдат изградени 5 километра канализационни клонове и прилежащите към тях сградни канализационни отклонения.

Строителството започна на 15.02.2016 г. и ще бъде изпълнено за 275 календарни дни. За реализацията на пълния обем канализационни клонове по одобрения проект, Община Бургас ще кандидатства за отпускане на допълнително финансиране.

* За нуждите на проекта в момента са затворени следните локации:

1. Улица "Георги Димитров";

2. Кръстовището на ул. "Митко Палаузов" и ул. "Георги Димитров";

3. Кръстовището на ул. "Искър" и ул. "Георги Димитров";

4. Кръстовището на ул. "Обходна" и ул. "Хаджи Димитър".

Полезността на проекта е извън всякакво съмнение и Община Бургас призовава жителите на Българово за търпение и съдействие, докато траят трудоемките изкопни дейности.