Ако сте извън дома или офиса, а мобилният телефон или лаптопът ви спешно се нуждаят от зареждане, вашият спасителен остров се намира на площад „Тройката“. От днес там вече функционират поставените „соларни дървета“. Освен мобилни устройства, соларната система може да зарежда батерии на инвалидни колички, задвижвани с електроенергия. Възможностите на соларните дървета бяха демонстрирани пред жители на Бургас. За да заредите мобилното си устройство, е необходимо да го свържете с кабел към соларната система. Тя дава възможност за едновременно зареждане на 2 инвалидни колички и до 12 мобилни устройства посредством USB.

„Стремежът на Община Бургас е подобни идеи да бъдат политика при реализирането на всяка една инвестиция. Основната цел е не само да работим за подобряване на енергийната ефективност, но и да се стремим към промяна на поведението си.По този начин ще повлияем, от една страна, за опазването на околната среда, а от друга - да се намалят сметките за енергия във всяко домакинство“, каза по време на демонстрацията зам.-кметът Руска Бояджиева.

Инсталацията е свързана към електрическата мрежа, така че да се гарантира на ползвателите непрекъснатост на зареждането, ако генерираната от слънчева енергия бъде изчерпана.

Скоро такива „соларни дървета“ ще бъдат поставени и до БСУ.

"Изнесеният информационен офис, захранван със слънчева енергия" (соларно дърво), се изграждапо проект „ФИЕСТА-Интелигентни решения за пестене на енергия в домакинствата“, финансиран от програма „Интелигентна енергия- Европа“.

Проектът е пилотен за Бургаси България. Инсталацията предоставя възможност за излагане на информационни материали и брошури, както и опции за зареждане на мобилни устройства, инвалидни колички, предоставя места за сядане, работна площ и ефектно осветление през тъмната част на денонощието.

В рамките на проекта се предоставя възможност и за безплатен енергиен анализ на домакинства с деца в Бургас. Можете да заявите Вашия енергиен анализ на страницата на проект „ФИЕСТА“ - http://www.fiesta-audit.eu/bg/

Всяко домакинство, на което е извършен енергиен анализ, получава възможността да участва в томбола, на която ще бъдат раздадени 5бр. домакински уреди от най- висок енергиен клас (хладилник, печка, климатик, пералня, съдомиялна машина), както и поощрителни награди (LED крушки и др.). Първата томбола ще се проведе май- юни 2016 г., а втората - май- юни 2017 г.