Велоалеята Бургас - природозащитен център "Пода" е готова. Заради близостта до шосето за Крайморие /тя минава успоредно на него/, са изпълнени мерки за обезопасяването й. Между велоалеята и преминаващите автомобили е монтирана стоманена предпазна ограда. Тези дни работниците поставят последните сегменти.

Новата велоалея е част от изпълнението на проекта "Интегриран градски транспорт на Бургас", финансиран по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013 г. Нейната дължина е над 4 км. Тя е двупосочна, с габарит от два метра, минава успоредно на път I-9 (ляво платно) и води от Пътен възел Юг към местността "Пода". На следващ етап велоалеята ще бъде продължена до Крайморие, за да се осигури връзка с красивия и туристически развит квартал.

Маршрутът създава възможност да се качим на колелетата и от центъра на града да се придвижим до "Пода" през едно изключително живописно трасе. Районът е обиталище на повече от 100 вида птици, прелетни и местни, които се хранят в бургаските влажни зони.

Предстои да се изчистят някои съвсем дребни детайли по новата велоалея, за да бъде пусната официално в експлоатация. Най-вероятно това ще стане през следващата седмица.