Центърът за обществена подкрепа в к-с "Братя Миладинови" може да бъде ремонтиран по проект "Красива България". Община Бургас е готова да осигури 50 % от необходимото финансиране, което е и необходимото условие за кандидатстване.

Центърът за обществена подкрепа /ЦОП/ предлага социални услуги в подкрепа на деца и семейства в риск, в това число услугите "24-часова грижа в Център "Спешен прием" и "Изслушване и разпит на деца, участващи в съдебни процедури" в специализирано помещение "Синя стая". В сградата осъществява своята дейност Отдел "Закрила на детето" към Дирекция "Социално подпомагане" - Бургас. Една от стаите на ЦОП е предоставена за ползване на екип по приемна грижа по проект "И аз имам семейство".

Двуетажната сграда на центъра е въведена в експлоатация през 2006 г. Поради некачествено изпълнение на строителните дейности, още през юли 2007 година са установени сериозни проблеми, като пропуквания по таваните, стените, провисване на врати, течове и др.

В момента покривът е в силно амортизирано състояние и спешно се нуждае от ремонт.

По проекта към програмата "Красива България" се предвижда поставяне на хидроизолационно покритие от два слоя на покривната плоча и по бордовете, нанасяне на изравнителна шпакловка по вертикални стени на бордове, монтаж на нова воронка, поставяне на минерална двуслойна драскана мазилка по ограда, облицовка на шапка на стени под метална ограда с готови каменни плочи, изграждане на бетонова площадка за беседка, изработка, доставка и монтаж на дървена беседка.

Реконструкцията възлиза на 60 000 лв., като Община Бургас е готова да осигури половината от общата стойност на бюджета.