Още две нови глоби от по 20 000 лева отнесе електроразпределителното дружество ЕВН за това, че е извършена подмяна на електромери в частни имоти в отсъствието на собственика. Това постанови Бургаският районен съд. Финансовите санкции са наложена през юли 2014 г. от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР). Дружеството обжалва, но магистратите отхвърлиха твърденията за маловажност на случаите.

Нарушенията били открити след одит на ДКВР в дружеството през март 2014 г. Тогава било установено, че при подмяната на електромер на неизправно табло, предизвикало пожар в жилищна сграда в Бургас, служителите на компанията са съставили протокол в отсъствието на собственика или на двама свидетели, което е задължително изискване. Аналогичен е и казусът в бургаското село Маринка. Там служителите от енергийното дружество отново сменили средството за техническо измерване в частен дом, без клиента да е информиран за това.

Според ДКВР извършените пропуски представляват нарушение на общите правила на издадената лицензия и Закона за енергетиката.

„Броят на пострадалите от неправомерните действия лица не е основание за маловажност на нарушението, тъй като се засягат обществените интереси, гарантиращи правата на потребителите”, е становището на магистратите.

Само преди по-малко от месец Районният съд в Бургас потвърди и още една глоба на електроразпределителното дружество в размер на 20 000 лева. Причината за това са отново допуснати съществени нарушения от служители на компанията при съставянето на констативни протоколи при смяна на електромер.

В наказателното постановление, издадено от ДКВР е посочен случай в бургаския комплекс „Меден рудник", където на 29 януари 2013 г. представител на ЕВН е подменил измервателния уред, без изобщо да уведоми абоната. Клиентът разбрал, че електромерът е сменен, след драстична разлика в сметката за ток.

Освен това в съставения протокол липсвали и подписи на свидетели, които са присъствали при подмяната на уреда.