По информация на Басейнова дирекция – Бургас към настоящия момент състоянието на реките и язовирите в областта е в рамките на нормалното. Не се наблюдава повишаване в нивото на водите. Язовирите за питейно водоснабдяване са със следните свободни обеми - „Камчия” – 20 %, „Ясна поляна”-40% и „Ново Паничарево” – 70%. Няма предпоставки същите да доведат до извънредни ситуации. Не се очаква аварийно покачване на нивата им.

„Напоителни системи” ЕАД – Клон Черно Море стопанисва 9 язовира на територията на област Бургас – „Порой”, „Ахелой”, „Трояново”, „Крушево”, „Церковски”, „Скала 1”, „Скала 2”, „Барган”. И деветте стопанисвани от дружеството язовири разполагат с налични свободни обеми, вариращи в рамките от 70 до 40 процента.

За изминалото денонощие над областта валежите са били между 10 и 15 л./кв.м. По прогноза на НИМХ очакваните валежи за днес са между 15 и 20 л/м².

Припомняме, че със заповед на областния управител Вълчо Чолаков, комисия проверява водните обекти целогодишно. По време на проверките експертите са направили предписания за язовирите стопанисвани от общини, сдружения за напояване и частни лица. Същите задължително трябва да поддържат достатъчен свободен воден обем в язовирите, който през зимния и в периода на пролетното пълноводие да не превишава 2/3 от общия обем. При обилни валежи да се предприеме незабавно изпускане на вода и да се осигури непрекъснато наблюдение. В предписанията на комисията са залегнали още почистване на стените и преливниците на язовирите от растителност, ремонтни работи, както и изготвяне на анализ за техническото състояние на големите язовири.

През лятото на 2015 най-критичните участъци бяха частично почистени с помощта на лица временно лишени от свобода, като за по-мащабно почистване, Областна администрация Бургас чака средства от Междуведомствената комисия по бедствия и аварии. Същевременно екипът на областния управител търси и възможности за финансиране по оперативните програми.

От Областна администрация Бургас апелират към шофьорите да бъдат внимателни на пътя, съобразявайки се с метеорологичната обстановка.