В рамките на проекта "SISTERS SCHOOL PROJECT", на гости в ЧОУ „Д-р Мария Монтесори“ Бургас бяха деца, учители и родители от частното училище Bahçeşehir College в Лозенград, Турция. Визитата е втората мобилност от проекта, след посещението на училище Монтесори в Bahçeşehir College. Проектът е насочен към сътрудничество, културно и езиково многообразие, използване на английски език, който е общ и за двете училища, приятни и ползотворни срещи, нови приятелства и утвърждаване на вече създадени партньорства между учители, ученици и родители.

В днешния взаимосвързан и глобализиран свят нашите ученици развиват ключови умения, знания и ценности, за да успеят в съвременното общество и да станат осъзнати и активни граждани. Установяването на международни връзки с училище в друга държава запознава учениците със съмишленици в различни и многоезични среди, като задълбочава разбирането им за разнообразието от гледни точки, култури, традиции, начин на живот и глобални проблеми.

Училищата установяват дългосрочни, значими партньорства, разширяват стремежите на своите ученици да изградят международни мрежи, осигуряват достъп до нови подходи към преподаването и ученето.