Община Бургас дава възможности на студентите по медицина и здравни грижи за стаж през лятото в детски ясли и градини. Програмата се изпълнява в партньорство с Факултетите по „Обществено здраве“ и „Медицина“ към Университет „Проф. д-р Асен Златаров“.

Целта е запознаване на бъдещите медицински специалисти с организацията и осигуряването на здравното обслужване в детските заведения. Освен натрупването на ценен практически опит за младите хора, това ще осигури непрекъсната работа на бургаските детски градини през лятото, което ще гарантира спокойствие за родителите в осигуряването на грижи за детето, когато са на работа.

„Програмата ни е важна стъпка към постигането на по-високо качество на образованието в Бургас, защото дават възможност на студентите по медицина да започнат работа в реалната практика. По този начин те ще трупат професионален опит, а работата им ще бъде призната като стаж“, обясни кметът Димитър Николов.

От стажантската програма могат да се възползват всички студенти от специалностите – „Лекар“; „Лекарски асистент“ и „Медицинска сестра“. Те ще изпълняват своите задължения под ръководството на медицински специалисти в здравните кабинети на детските ясли и градините.

Стажът ще бъде за срок не по-малък от един месец в рамките на 01.07 – 31.08.2024 г. Възнаграждението на стажуващите ще бъде в размер на 90 % от основното месечно възнаграждение на медицински специалист в „Детско и училищно здравеопазване“.

Студентите, които желаят да кандидатстват, трябва да подадат заявление по образец с приложено към него Уверение, издадено от Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, за завършен 2 курс за медицинските сестри, 3 или 4 курс за лекарски асистенти и лекари. Документите се подават в Деловодството на Община Бургас на адрес: ул. „Александровска“ № 26.

За повече информация, желаещите могат да позвънят или пишат на: тел.: 056 860 920 или e-mail: m.dinkova@burgas.bg - Мария Динкова – старши експерт „Здравеопазване“ в отдел „Здравеопазване и социални дейности“ на Община Бургас и на тел.: 056 842 076 или e-mail: d.borisov@burgas.bg - Даниел Борисов – главен юрисконсулт в общинска дирекция „Демографски политики, мониторинг и координация“.