РДПБЗН-Бургас организира областните състезания на младежките противопожарни отряди “Млад огнеборец”. Дирекцията продължава добрата практика този вид спортни състезания да се провеждат през годините в различни общини. Тази година любезен домакин на двадесет и третото областно състезание на младежките противопожарни отряди “Млад огнеборец” е община Бургас. Същото ще се проведе на 16 май 2024 г. на стадион „Лазур“ с начало 10.00 часа.

Основен приоритет в дейността на Регионална дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” – Бургас е свързана с повишаване на противопожарната култура на подрастващите, за което допринася участието на децата от младежките противопожарни отряди „Млад огнеборец”. В тези формирования ученици, на възраст от 10 до 16 години получават теоретична и практическа подготовка по пожарна безопасност, провеждат тренировъчна и състезателна дейност.

Движението Младежки противопожарни отряди “Млад огнеборец” е с международен характер. На всеки две години Международната асоциация на пожарните и спасителните служби /CTIF/, организира състезания, в които участват и наши млади огнеборци.

В България движението е възстановено от началото на учебната 1999/2000 година, по разработен примерен устав, включен в Указанията на Министерство на образованието и науката за организация на дейността в системата на народната просвета.

Теоретичната и практическата подготовка на отрядите “Млад огнеборец” се ръководи от служителите на Регионална дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” – Бургас, със съдействието на общини, директори и педагози от учебни заведения под формата на лекции и семинари по тематика, предварително съгласувана с регионалния инспекторат на МОН. Първите месеци се провеждат презентации пред подрастващите, а през пролетните практически занятия и тренировки за районните и областни състезания.

Победителят от XXIII - то областно състезание ще представлява областта на републиканските състезания от 30.05 до 03.06.2024г. в к.к. Албена.