Тенденцията учителските заплати да се движат със 125% над средната за страната не задържа младите учители в системата на образованието. Това сочи национално изследване на Синдикат “Образование” към КТ “Подкрепа”. То е проведено чрез анкета между 4150 учители, родители и заинтересовани, съобщиха от организацията.

Поводът за изследването е да се определи социалният статус на учителската професия и факторите, които привличат или отдалечават педагозите от образователните институции.

“81% от участниците в изследването са отговорили, че възнагражденията категорично не компенсират нарастващите задължения и отговорности, и огромното прегаряне. Това пък от своя страна е отблъскващо за младите учители. Средната възраст на учителите в България не се е променила осезателно през последните 5 години”, посочва в своя анализ на данните д-р Юлиян Петров, председател на СО “Подкрепа”.

Като насрещна мярка, наред с още няколко, от синдиката предлагат възнагражденията на учителите да станат 150% над средната за страната, регламентирано в закона за предучилищното и училищно образование. Към момента педагозите взимат стартовата минимална основна заплата 1853 лв., която стана факт с увеличение от 1 януари с 8,4%.

“Учителската професия е най-натоварваща, често учителите са подложени на бърнаут, затова и “високите”, според анализатори, възнаграждения не са привличащи. Само 6,3% смятат, че възнагражденията са мотивиращи”, уточнява Петров.