За повече от две десетилетия микробиологичната лаборатория на „ЛИНА“ е обновена многократно и разполага не само с най-съвременно оборудване, но и с изключително компетентен екип. Той се ръководи от доц. д-р Сашка Михайлова, дм. Лабораторията е и база за специализация на млади лекари.

-Доц. Михайлова, всички свързваме микробиологичното изследване с добре познатите гърлен секрет и антибиограма, но какви други анализи се извършват тук и какво е тяхното значение за пациентите?

-В микробиологичната лаборатория на „ЛИНА“ се извършват изследвания на проби от всички органи и системи на човешкото тяло.

Инфекциите на горните дихателни пътища са най-чести през студените месеци. Затова нашите анализи на секрети от респираторния тракт са най-популярни сред хората.

Други проби, които постъпват в лабораторията, са свързани с инфекции на урогениталния и стомашно-чревния тракт. Такива са урина, различни секрети, фецес. От половата и от храносмилателната система имаме и висок процент на профилактични изследвания.

-С какво оборудване разполага лаборатория „ЛИНА“?

-За да сме сигурни в резултатите, които даваме на пациентите и лекарите, ние създаваме най-подходящи условия за култивиране на бактериите и гъбичките.

Това постигаме чрез широк спектър от хранителни среди и термостати с различни температурни и газови режими.

Разполагаме и с апарати за проследяване на микробен растеж в реално време. Такъв е анализаторът за урини, който за 3 часа ни дава информация за пробите, които са стерилни.

От същата група е и апаратът за хемокултури – една система за непрекъснат 24-часов мониторинг.

-Има ли апаратура, която е единствена за тази част на страната?

-Да, единствени в Югоизточна България използваме MALDI-TOF мас спектрометър за разпознаване на бактерии и гъбички. Апаратът изследва белтъците на микробните клетки чрез иновативна технология, която е на разположение през последните няколко години.

С него видовата диагностика е много по-бърза в сравнение с традиционните методи, които са на разположение в повечето микробиологични лаборатории в страната. Само за няколко минути се извършва паралелен анализ на 96 проби.

Апаратът осигурява и изключително високо ниво на достоверност. Последната версия на софтуера разграничава повече от 5 хиляди бактерии и гъбички и повече от 17 хиляди техни разновидности.

Качеството на работа на една микробиологична лаборатория се определя от възможностите ѝ за доказване на голям брой видове микроорганизми. Ние постигаме това най-високо качество с апарата MALDI-TOF MS.

Потвърждение на казаното от мен е оценката на нашата диагностика от престижната немска институция INSTAND, която ни сертифицира ежегодно.

-Вашите изследвания имат голямо значение за определяне на правилното лечение при бактериални инфекции? Защо е важно първо да се изследваме и после да посегнем към антибиотиците?

-Преди да посегне към антибиотика, пациентът трябва да има доказана бактериална инфекция. Само микробиологичната лаборатория може да даде тази информация. Затова ние правим посявка, откриваме причинителя и изработваме антибиограма. Така откриваме кои са потенциално активните антибиотици.

Липсата на микробен растеж и откриването само на нормални бактерии също е полезен резултат. Той насочва към търсене на други групи микроорганизми, напр. вируси; или към търсене на други неинфекциозни причини за здравния проблем. Негативният резултат обикновено изключва и нуждата от антибиотик.

-Вие сте база за специализация на млади лекари и обучение на студенти. С кои висши учебни заведения си сътрудничите и по кои специалности?

-За да осигуряваме надеждна диагностика, трябва да разполагаме с добре подготвени кадри. В микробиологичната лаборатория на Централ Парк работят трима лекари-микробиолози, които са подпомогнати от биолози и биотехнолози.

Има и лекар, който специализира Микробиология, и във връзка с това си сътрудничим с Медицински университет – София.

Студенти от различни специалности – бъдещи лекари, медицински сестри, акушерки, помощник-фармацевти, лекарски асистенти и биотехнолози от Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ в Бургас използват базата на „ЛИНА“ за практическо обучение.

Микробиологичната лаборатория е ситуирана в централата на „ЛИНА“ в Бургас, която се намира на бул. „Даме Груев“ №4, ет.2.