Вноската, която "Лукойл" трябва да преведе за март във Фонд "Сигурност на електроенергийната система", е в размер на 3 398 111 лева, съобщи Министерството на икономиката и индустрията, съобщава в. Труд.

С влизането в сила през ноември 2023 г. на Закона за компенсиране на разходите на потребителите за транспорт, лицата, които произвеждат нефтопродукти от суров нефт с произход от Русия или изнесен от Русия, се задължават да правят месечни вноски за компенсиране на разходите на потребителите за транспорт, припомнят от ведомството.

Размерът на месечната вноска се определя от министъра на икономиката и индустрията в срок до 15-то число на текущия месец по формула.

Вноската за месец март 2024 г., в размер на 3 398 111 лева, е определена със заповед от 12 април на служебния министър на икономиката и индустрията д-р Петко Николов.

Данни за изчислението на вноската са взети от:

1. Средномесечната цена за месец март 2024 г. на суров нефт сорт "Брент" на база статистически данни от U.S. Energy Information Administration for Europe Brent Spot Price FOB (Dollars per Barrel), както следва: 85.410 щатски долара за барел.

2. Средномесечна цена за месец март 2024 г. на суров нефт с произход от Русия или изнесен от Русия на база Решение (ОВППС) 2022/2369 на Съвета на ЕС от 3 декември 2022 година за изменение на Решение 2014/512/ОВППС относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна, както следва: 60 щатски долара за барел.

3. Стойността на вноската в лева е изчислена при средномесечен курс на БНБ

4. Агенция "Митници"

Вноската е върху нефтопродукти, произведени на територията на България от суров нефт с произход от Русия или изнесен от Русия за месец март 2024 г.

В средата на март вноската, която "Лукойл" трябваше да преведе за февруари във Фонд "Сигурност на електроенергийната система", беше в размер на 13,250 млн. лева.

Източник и снимка в. Труд