Евробанкнотите и евромонетите, предназначени да заменят българските банкноти и монети, са оценени на около 550 млн. броя евро банкноти и 880 млн. броя евромонети. Това става ясно от публикация в сайта на БНБ.
За първата година евробанкнотите ще бъдат предоставени назаем от централни банки от еврозоната, като БНБ ще трябва да заплати разходите за транспорт. После и в рамките до две години трябва да възстанови на централните банки заетите банкноти.
Евромонетите ще бъдат произведени с българска национална страна съгласно одобрения вече дизайн, като за целта БНБ ще достави необходимите заготовки.
За пускането на евробанкнотите и евромонетите в обращение също се изисква подготовка, ще се извършват разходи за осигуряването на площи за съхранение, сигурност, машини за броене и проверка, транспорт, консумативи и обучение на слуители.
В оценката за разходите са включени и тези за адаптиране на информационните системи на БНБ за работа в две валути, както и за интегриране на информационните системи на БНБ към информационните системи на ЕЦБ, изискващи ежедневно предоставяне на данни за евробанкнотите и евромонетите, се посочва в съобщението.
Преди изтеглянето на българските левове и монети от обращение според публикуваната статистика към края на февруари 2024 г. има общо 581.4 млн. броя банкноти и 3,242 млн. броя монети. Оценката на теглото им е около 820 т за банкнотите и 13 000 т за разменните монети.
Дейностите по изтеглянето на българските банкноти и монети от обращение включват осигуряване на площи за съхранение със необходимата степен на сигурност, машини за броене и проверка, транспорт, консумативи, охрана и персонал.