Ватиканът обяви операциите за смяна на пола и сурогатното майчинство сериозна заплаха за човешкото достойнство, поставяйки ги наравно с аборта и евтаназията като практики, които нарушават божия план за човешкия живот.
След задълбочен анализ отделът за доктрината на Ватикана издаде “Безкрайно достойнство” - документ от 20 страници, над който се работи от пет години, съобщи АП.
В най-очакваната част от документа Ватиканът отхвърля “джендър теорията” или идеята, че полът на човек може да се сменя. Посочва се, че Бог е създал мъжа и жената различни от биологична гледна точка и човек не трябва да се бърка в Божия план и “да се прави на Бог”.
Ватиканът заклеймява “джендър теорията” като “най-лоша опасност”, пред която е изправено човечеството - “грозна идеология”, която може да заличи различията между мъжа и жената. Документът критикува “идеологическата колонизация” на Запада в развиващия се свят, където финансирането зависи от “възприемането на западните идеи”.
“Трябва да се подчертае, че биологичният пол и социокултурната роля на пола могат да бъдат разграничени, но не и разделени”, посочва новият документ. В позицията се казва още, че сурогатното майчинство нарушава както достойнството на майката, така и на детето.