ще 140 000 000 лева без ДДС ще бъдат вложени за разширяване обхвата на Интегрираната система за наблюдение по българо-турската граница. Тя ще обхване участъка от Лесово до река Резовска, а целта е гарантиране на 100-процентова ефективност при охраната на районите с най-силен миграционен натиск. Това става ясно от обществена поръчка, обявена от Главна дирекция „Гранична полиция“. Предвижда се внедряването на изкуствен интелект за подсилване на охраната на границата ни. Специално внимание е обърнато на доставка на нови термовизионни камери. Те, според изискванията, трябва да използват видеоаналитик с AI, който автоматично да събира и анализира информация и да позволява по-голяма точност при откриване на целите.

Предвиждат се да бъдат изградени нови сензорни линии, мобилни системи за наблюдение, които да имат възможност за заглушаване на допълнителни честотни ленти 433 ΜΗz, 868 ΜΗz, 900 ΜΗz, както и да могат да заглушават и честотна лента по избор в рамките на работния диапазон на системата. Според предварително зададените параметри, техниката трябва да може и да локализира и разпознава „пълзящ или претъркулващ се човек, или използващ друг нестандартен начин за придвижване“.