Конкурс за назначаване на държавна служба е обявен в Областна дирекция на МВР – Бургас. Той е на основание чл. 156, ал. 1, ал. 5 и ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи, чл. 5 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в МВР и МЗ № 8121з-1453/15.09.2023 г. относно определяне на длъжностно лице за упражняване на правомощия по Закона за Министерството на вътрешните работи.

Обявен е:

І. Конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Бургас на вакантни изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:

Отдел „Разследване“

- младши разследващ полицай - старши разследващ полицай в РУ – 4 (четири) вакантни длъжности.