От 9 до 15 август в Бургас ще се проведе първото издание на Международната олимпиада по изкуствен интелект (International Olympiad in Artificial Intelligence, IOAI), а проектът, иницииран от България, вече събира учени от водещи университети, които подготвят състезанията на олимпиадата и ще представят своите последни разработки в морския град.

Членовете на научната комисия на олимпиадата са от водещи научни и учебни заведения в света като - Мохамед бин Заден от Университета по Изкуствен интелект в Обединените арабски емирства, учени от Оксфорд - Великобритания, Масачузетски институт по технологии /MIT/ - САЩ, Университета на Копенхаген, Дания, Университета на Улвърхамптън, Университета Ланкастър, Великобритания, института INSAIT от Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.

IOAI ще срещне в оспорвана надпревара в сферата на изкуствения интелект най-талантливите ученици от цял свят. Към момента над 40 държави проявиха интерес, като голяма част от тях вече се регистрираха за участие в олимпиадата. Тя съчетава традиционния научен подход с последните постижения в изкуствения интелект. Целта й е да предизвика участниците да мислят критично, да трупат теоретични и практически знания, като да им даде перспектива за необятните възможности в тази област.

Международната олимпиада по изкуствен интелект (IOAI) ще бъде ежегодно събитие, на което всяка година научната комисия обявява кои теми от ИИ ще бъдат застъпени на предстоящата олимпиада и по този начин се осигурява винаги те да бъдат в крак с последните тенденции, изследвания и научни разработки. За тази година ще бъдат Machine Learning (машинно обучение), Natural Language Processing (обработка на естествен език) и Computer Vision (компютърно зрение), a примерни задачи вече могат да бъдат видяни на сайта на олимпиадата.

Инж. Александър Велинов, основен инициатор и председател на инициативния комитет на IOAI, споделя част от основните причини, поради които сега е моментът за стартирането на подобна Международна олимпиада:„ИИ не се учи в средния курс на образователните системи като задължителен предмет никъде по света. В доста държави има различни видове извънкласни занимания и даже състезания, защото там са разбрали, че в съвсем скоро той ще навлезе в още по-голяма степен и ще е необходимо всеки да има основни понятия как работи и какво представлява. А това е дълъг процес когато говорим за образователни системи и ще отнеме десетилетия. Целта на IOAI е да научи учениците (а и не само тях) на основните принципи и понятия, които се използват в момента, да прокламира етичното и безопасно използване и да ограничи негативните влияния, които са неразделна част от всяка техническа и научна революция от такъв огромен мащаб“.

Състезанията в рамките на олимпиадата са две - научно и практическо. Научното състезание се състои от две части: първо се публикуват задачи, по които всеки един отбор работи отдалечено няколко седмици преди IOAI. Тези задачи не са решени и нямат точен и ясен отговор, а са вид изследване, в което целта е да се прецени кои от отборите са „стигнали най-далеч“. Много важно място заема и оптимизацията, тъй като ИИ изисква огромна компютърна мощност и в момента повечето учени и лаборатории работят в тази посока. За тази цел и за да се гарантира обективност и равнопоставеност на всеки отбор, се предоставят еднакви ресурси в облака, на които те имат няколко седмици да оформят решението си и да предадат финална версия 7 дни преди началото на олимпиадата.

В рамките на научния кръг, вече по време на IOAI, на отборите се дава допълнителна част към тези задания - тя ги надгражда, разширява или конкретизира и има за цел да установи и гарантира, че състезателите работят без външна намеса.

Второто състезание е практическият кръг. В него отборите получават задачи, които са свързани с вече разработени ИИ приложения и имат за цел да покажат границите, до които е стигнала науката към момента. Често такива задачи могат да включват елементи на опит да се направи определена задача с такъв софтуер, да се обясни или докаже защо не е възможно към днешна дата или да се хакне системата, разбира се с етична цел и издържана теоретична обосновка.
Олимпиадата ще се проведе с подкрепата на МОН и Oбщина Бургас, а основен партньор е Сдружението за олимпийски отбори по природни науки (СООПН).

Повече информация можете да намерите на официалния уебсайт https://ioai-official.org