Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) настоява Министерството на земеделието и храните да наложи тримесечна забрана на улова на бяла мида в Черно море. Това заяви директорът на агенцията Николай Георгиев.
По думите му уловът през 2023 г. е намалял с 60% спрямо предходната година, а през последните години статистиката показвала плашеща тенденция за намаляването на този вид в акваторията.
Георгиев посочи, че до 2013 г. уловът на бяла мида е бил забранен, а през 2013-та той се разрешава. Според него причините за изчезването на вида са комплексни. Една от тях са рапаните, които се хранят с по-дребните мекотели.
Друга е интензивният улов, като голяма част от него е назаконен. Бракониери съсипват морето, като използват метода за дънното тралене. По думите му, тези незаконни методи унищожават хайвера на всички риби.