Край на медицинският туризъм към Турция. Досега бургазлии масово пътуваха до южната ни съседка, за да се лекуват. През последните няколко години обаче, ситуацията е коренно променена. В града има инвазия на млади лекари. Създадени са много нови болници, Медицински факултет и болничната помощ рязко е повишила нивото си, пише "Труд".

Бургас вече е първи избор за пациенти не само от града, но и от други населени места в страната- Варна, Добрич, Силистра, Стара Загора, Ямбол, Сливен, не малко са пациентите и от София. Идват много пациенти и от страни в Западна Европа, както и от Турция, Румъния, не само през летния сезон. Доболничната и в частност специализираната медицинска помощ, обаче трябва да повиши ефективността си. Това не става само с подобряване на сградния фонд-медицинските специалисти определят качеството и високите медицински резултати. Това коментира д- р Лидия Стефанова, председател на Комисията по здравеопазване в Общинския съвет на Бургас.

"Много млади специалисти намират в морския град условия за реализация и необходимата приемственост на знания и умения. Избират тук да живеят със семействата си и са готови да подкрепят и доболничната помощ. В специализираната доболнична медицинска помощ трябва да се работи за усъвършенстване на ранната диагностика и регистриране на патологични отклонения, разширяване на диагностично-терапевтичните подходи в цялостния здравен процес.

Привличането на млади специалисти към разкритите вече специалности в подкрепа на всички действащи лекари по общинските лечебни структури, е ключов в тази реализация. Така от една страна неминуемо се подхожда към разрешаване на въпросът с демографската криза, което бе посочено от кмета на Бургас като основна стратегия на общината, от друга - ще се намали ненужния брой хоспитализации, ще се повиши качеството на живот, ще се намали броя инвалидизации, както и процента на смъртността. Обслужването на пациенти в болниците на Бургас е на много добро ниво, доближава европейското, целта е да се подобри координацията в медицинската помощ между отделните сектори за реализация на пълноценен здравен продукт, каза д- р Стефанова.

Паралелно с това, ще се работи и за създаване на общински програми за превенция и профилактика на заболяванията, както в областния център, така и в по- отдалечените населени места. Подобряване достъпа до медицинска грижа е също приоритет, заложен в общинската програма за развитие на здравеопазването.

На среща в общината всички управители на медицинските структури подкрепиха идеята. Ние трябва да имаме ресурс от хора, а млади лекари в Бургас вече има, коментира д- р Стефанова.

В бюджета за 2024 година, по настояване на градоначалника Димитър Николов, са предвидени средства за възраждане на медицинските служби в по- малките населените места на региона. Това ще стане и с подкрепата на Съюза на младите лекари, които изразяват готовност за помощ и осигуряване на медицинска грижа.

Някои селища на региона са с много малък брой жители, особено селата в Странджа, затова целта е до тях да достигнат адекватни и качествени лекарски грижи.