XXV Юбилейна конференция за Студентско научно творчество ще се проведе в БСУ на 18 април 2024 г.. Инициативата е с международно участие и се провежда под патронажа на Еврокомисаря по иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта - г-жа Илиана Иванова.

През последния четвърт век повече от осем хиляди студенти и докторанти от Бургас и цялата страна са направили своите първи крачки в науката през Форума.

Тази година се очаква рекорден брой участници, който включва и студенти, и докторанти от партньорски висши училища от Европа, Азия, Южна Америка и Южна Африка. Ученици от Бургас и Югоизточна България ще бъдат поканени да представят своите разработки.

Юбилейното издание на конференцията ще бъде проведено с подкрепата на Община Бургас.

От Бургаски свободен университет канят студенти и докторанти с научни интереси, амбиции и изследователски резултати в различни научни области, да се включат. Научните направления са: Право и интернет; Администрация и управление; Финанси, счетоводна отчетност, маркетинг, мениджмънт и международни икономически отношения; Кръгова икономика; Иновации и предприемачество; Психология; Педагогика; Техника, технологии и информатика; Софтуерно инженерство и изкуствения интелект; Възобновяеми енергийни източници. Конференцията ще завърши с награждаване на класираните студентски, докторантски и ученически научни разработки.