Въпреки трайно по-високите цени, през 2023 г. потреблението на горива постига нови рекорди. Това сочи прегледът на данните на НАП, разпространени от националната статистика. Еластичността на потреблението остава ниска, освен при автомобилната газ, където връзката между цена и продадени количества и през изминалата година е силна.
Данните за потреблението водят до няколко важни извода. На първо място, очевидно е водещото място на дизела в българското потребление, като през повечето месеци то надхвърля два пъти общия обем продадени бензин и газ, като през целия период, за който НСИ предоставя данни то варира между 170 и 270 милиона литра месечно. Същевременно потреблението на газ и бензин е изключително близо, по 50-60 милиона литра месечно. Средно месечните стойности през 2023 г. постигат най-високите стойности от 2019 г. - 228 млн. литра дизел, 58 млн. литра бензин и 61 млн. литра газ. Прави впечатление обаче, че докато при бензина и дизела продадените количества са по-високи от тези в сравнение с преди корона-кризата, средномесечното потребление на газ все още не е достигнало нивата от 2019 г.
Потреблението и на трите вида гориво остава силно циклично, с отчетливи пикове в летните месеци. Изключение от обичайния годишен цикъл е пролетта на 2020 г., когато ограниченията за пътуване и несигурността в следствие на първата вълна на ковид-19 в страната доведоха до остро свиване на движението вътре в страната, особено при личните автомобили, което обяснява и по-големите спадове при потреблението на бензин и пропан-бутан в сравнение в сравнение с това на дизел.
Динамиката на средномесечните цени на горивата през 2023 г. показва трайно успокояване, но на равнища, значително по-високи от тези в началото на ковид-пандемията. Докато спадът на търсенето през 2020 г. води до намаление на крайните цени на дизела и бензина от порядъка на 30-40 ст., пикът на несигурността през 2022 г. води до рекорди до 3,30 лв./литър средномесечно. През 2023 г. спадовете на цените на международните пазари се отразяват и на потребителските цени в България, като средномесечните се задържат в диапазона 2,40-2,70 лв./литър.