Строителството на нови жилища се увеличава в редица области на страната. Това се дължи на голямото търсене на апартаменти и къщи в много големи и по-малки населени места. А строителните предприемачи с изгражданите от тях сгради се опитват да удовлетворят желанията на клиентите.
През третото тримесечие на годината в област Бургас е започнало строителството на 857 апартаменти и еднофамилни къщи, което е ръст с над 26% на годишна база, показват данни на Националния статистически институт. За същия период на миналата година започнатите нови жилища в областта са 678. Голям е ръстът на строителството и в област Велико Търново. Само в рамките на едно тримесечие е започнало строителството на 116 жилища, което е със 123% повече спрямо същия период на миналата година, когато в областта е започнало изграждането на 52 къщи и апартаменти.
През третото тримесечие на годината област Бургас остава на трето място по започнато ново жилищно строителство. На първо място за трето поредно тримесечие е София-столица със започнати 2953 къщи и апартаменти, след като в края на миналата година първото място беше за Варна. Ръстът на започнатото строителство на жилища в столицата е с 1,6% спрямо предходното тримесечие. На второ място по започнало ново строителство е област Варна, където е стартирало изграждането на 890 къщи и апартаменти.
Общо за цялата страна през тримесечието е започнал строежът на 1528 жилищни сгради с 7576 жилища в тях и с 865,7 хил. кв. м обща застроена площ, на 17 административни сгради/офиси с над 11,3 хил. кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 618 други сгради с 579 хил. кв. м РЗП.