Общинската избирателна комисия в Айтос обяви окончателните резултати от местнте избори. Най-много места в местния парламент ще имат ГЕРБ – 13, следвани от ДПС- 8, БСП за България – 3, Бъдеще за родината – 2, Българска социалдемокрация-евролевица – 2, Коалиция Продължаваме промяната – Демократична България – 1.

Ето и кои от кандидатите влизат в новия общински съвет.

Имена на общинските съветници

Партия/коалиция/местна коалиция/независим

1.Атанас Маринов Маринов

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

2. Бехчет Ремзиев Емурлов

Движение за права и свободи - ДПС

3. Борис Димитров Димитров

БЪДЕЩЕ ЗА РОДИНАТА

4.Георги Петров Янев

БЪДЕЩЕ ЗА РОДИНАТА

5. Дафина Георгиева Петкова-Георгиева

ПП ГЕРБ

6. Дениз Ремзи Хайрула

Движение за права и свободи - ДПС

7. Дечо Димитров Коешинов

ПП ГЕРБ

8. Димитър Русев Колев

ПП ГЕРБ

9. Евгени Георгиев Петров

ПП ГЕРБ

10. Ереджеб Аптали Ахмед

Движение за права и свободи - ДПС

11. Женя Кирилова Пеева

ПП ГЕРБ

12. Здравко Костов Костов

ПП ГЕРБ

13. Иван Дочев Иванов

ПП ГЕРБ

14. Красимир Недков Енчев

ПП ГЕРБ

15. Милен Димитров Минчев

ПП ГЕРБ

16. Милена Янева Куртова-Радева

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

17. Пенчо Николов Желев

ПП ГЕРБ

18. Петър Валентинов Хараламбов

ПП ГЕРБ

19. Пламен Дойнов Чолаков

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

20. Рамадан Бехчет Нуретин

БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА

21. Рамадан Наазим Мустафа

Движение за права и свободи – ДПС

22. Ремзи Мехмед Ахмед

БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА

23. Ружди Хасан Ахмед

Движение за права и свободи - ДПС

24. Салих Мехмед Метраш

КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

25. Седа Фикри Али

Движение за права и свободи - ДПС

26. Сезер Севгин Шабан

Движение за права и свободи - ДПС

27. Стоян Иванов Стоянов

ПП ГЕРБ

28. Фикри Салим Ахмед

ПП ГЕРБ

29. Юзджан Фаик Юмер

Движение за права и свободи – ДПС