Българите ходят на лекар между 5 и 6 пъти годишно, като това се доближава до средното за европейските държави. Посещението при зъболекар обаче е под веднъж на година, обикновено когато ги заболи зъб. Данните са част от изследване, което беше представено в рамките на гражданската инициатива Здравен барометър, която наблюдава и анализира състоянието, ефективността и развитието на здравната система у нас.

Всеизвестната истина, че сме най-пушещата и най-често консумиращата алкохол нация в Европа, беше припомнена по време на днешното представяне на данни от Здравен барометър. Като гост се включи бившият здравен министър Асена Сербезова, която презентира част от събраната информация от европейски изследвания и такива на НСИ.


"Около 44% от българите имат нормално тегло. Нареждаме се близо до средноевропейските стойности. България е сред европейските страни с най-ниска физическа активност. Някои социално значими заболявания се проявяват по-рано и по-тежко. Българите са сред европейците, които консумират сравнително малко плодове".

През 2020-та година българите са ходили на лекар за консултация или изследвания по-малко пъти годишно, отколкото в предходните две години. По данни за 2019-та година около 40 процента от употребяващите лекарства са посочили, че това са медикаменти по лекарско предписание. Въпросът е какви лекарства си купуват останалите 60 процента, обясни Асена Сербезова.

"Има едно схващане, че лекарствата, които се отпускат без лекарско предписание са едва ли не безопасни. Няма безопасни лекарства!"

Най-дълго в добро здраве живеят хората в Малта, показва наблюдението на Здравен барометър.

"Мъжете у нас живеят в здраве 61.6 години, жените – 65.1 години. Това е близко до средните стойности за европейските държави".

Според Здравен барометър процентът на хората, посещаващи профилактични прегледи при лекар, е намалял, макар и незначително, през 2022 година спрямо предпандемичната 2019-та година. На профилактика са отишли най-голям процент от населението на областите Пловдив и Велико Търново. В тази връзка председателят на Лекарския съюз д-р Иван Маджаров разказа за проведен от организацията експеримент. При него е позвънено на пациенти и им е отправен въпрос дали са наясно, че имат право на безплатни профилактични прегледи. 30% от запитаните са заявили, че това не ги интересува.

По време на събитието беше обсъден недостига на лекарства у нас. Според представени от Асена Сербезова данни за последните 10 години от българския пазар са изтеглени над 3000 лекарства, заради това че е малък.