„Подобряване на жизнената среда в Камено, завършване на улица „Георги Кондолов“, което е по проект, направихме разширението на детската градина в село Черни връх, направихме довеждащата инфластруктура – от разклона от Бургас до Черни връх, започваме площадката за зелени отпадъци, която е много важна за нашата община, завършваме системата за наблюдение на речните корита и водите, която е вързана на бургаската и ще работим в синхрон, площадът до Културния дом ще бъде реновиран, както и прилежащите части от парка. Имаме много социални проекти. Такива са „Топъл обяд“, грижа за възрастните хора – смислени проекти в социалната сфера.“. Тези приоритети очерта кметът на Камено Жельо Вардунски, след като на сесия днес Общинският съвет гласува единодушно бюджета за 2023 година.

„Бюджетът за пореден път запазва финансовата стабилност и дисциплина. Направили сме възможно най-доброто каквото може да се свърши с тези средства“, коментира кметът Жельо Вардунски пред местния парламент.

През юни т.г Общината също така сключи договор за безвъзмездно финансиране на подмяната на ВиК в селата Желязово, Русокастро и Ливада, който е на стойност 2 933 614,04 лв.

Бюджет 2023г. е на стойност 20 021 900 лева, като делегирани от държавата дейности са в размер на 11 194 158 лв. Местни приходи са 8 827 742 лв., като 3 млн. са от проекти. Капиталовите разходи на Община Камено са в размер 5 944 981 лв.