Лятната програма на Бургаския филиал на Софийския университет продължава с двуседмичен курс по английски език, който се води в тандем от преподавател и студент на Факултета по класически и нови филологии.

Какво включва програмата?

• Обогатяване на речниковия запас по различни теми

• Преговор на основни граматически структури

• Изграждане на умения за водене на свободен разговор по различни теми

• Интерактивен метод на преподаване

За кого е курсът?

– курсът е подходящ за всички, които притежават ниво А2, съгласно общата европейска референтна рамка за езиците и искат да надградят знанията си като наблегнат на умението да водят разговор.