Действащите разрешения за търсене и проучване на находища на подземни богатства в страната са 203 броя. А действащите концесии за добив на подземни богатства са 537. Общият брой на заетите хора в добивната промишленост за 2022 г. е 19 102 души, а средната годишна заплата в бранша е 28 488 лв., което е с 40% над средното ниво за страната. Тези данни бяха обявени на тържество по повод Деня на миньора, на което бяха връчени и Оскарите в минерално-суровинната индустрия.

В България има находища на всички групи подземни богатства. Страната ни заема водещи позиции в Европа по добив на мед, злато и лигнитни въглища. През 2022 г. приходите от концесионни възнаграждения са в размер на 130 млн. лв., което е увеличение с 14% спрямо предходната година. Този ръст се дължи на по-големите плащания, свързани с добива на енергийни суровини и на метални подземни изкопаеми. Увеличение на концесионните такси, каквото иска Министерство на финансите, не е добре да се прави сега, каза Николай Вълканов, почетен председател на Българската минно-геоложка камара (БМГК). Тази година цените на металите са с 30-40% надолу, обясни той. “Тази година е много трудна, ще се опитаме да запазим работни места, за да развиваме индустрията. Ако не инвестираме няма да можем да работим”, заяви Николай Вълканов.

Общият добив на полезни изкопаеми в страната през 2022 г. е в размер на 126,6 млн. тона и нараства с 8% спрямо предходната година. Най-съществен е ръстът на въгледобива - с 28%, достигайки обем от 35,7 млн. тона. Увеличение има и при рудодобива - с 13 на сто. Износът на продуктите от минерално-суровинната индустрия през миналата година е за над 7 млрд. евро.

На тържеството по повод Деня на миньора бяха раздадени Годишните награди на Българската минно-геоложка камара.

Награди бяха връчени в различни категории, като например за най-високи резултати, за иновации, за постигнат нулев травматизъм, за грижа за природата, за социално отговорна компания. За цялостен принос в минерално-суровинната индустрия награда получи Николай Вълканов.