Членовете на "Подкрепа" от Регионална дирекция "Автомобилна администрация" Бургас излязоха на едночасова предупредителна стачка. Основните им искания са за увеличение на работните заплати, осигуряване на работно и униформено облекло, увеличаване на щата и подобряване на условията, в които работят.

Те бяха категорични, че ако исканията им не бъдат чути, ще преминат към ефективни стачни действия.