Министерството на околната среда и водите (МОСВ) осигурява редовно наблюдение на състоянието на морските води след разрушаването на стената на язовир „Нова Каховка“, разположен на река Днепър на територията на Украйна.

Последните данни от цифровото моделиране на Центъра за интегрирано управление и мониторинг на бреговата зона към ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, както и сателитно наблюдение, не показват замърсяване на българската акватория с потенциални замърсители вследствие на инцидента:

Прогнозата за северозападната част на Черно море до 14 юли се запазва благоприятна, като потенциалните замърсители циркулират в изключителната икономическа зона на Украйна

Към днешна дата цифровото моделиране и сателитно наблюдение не показват вероятност за навлизане на потенциалните замърсители в изключителната икономическа зона на България

Миксът от днепровски и днестровски седименти, който се наблюдаваше през последните 26 денонощия в украински води, вече не се наблюдава

Забелязани са две петна от нефтопродукти, изхвърлени от кораб, без връзка с потенциално замърсяване от Украйна

В изключителната икономическа зона на България са забелязани две петна, вероятно от нефтопродукти, изхвърлени от кораб. Данните се потвърждават и от системата за наблюдение на Морска администрация.

Северното петно се намира на 75 километра от Дуранкулак, а южното на около 118 километра от Емона. За движението на двете петна е направена симулация за времето до 14 юли. Южното петно ще забави своето движение на югозапад към българската брегова ивица и ще се ориентира на северозапад, отдалечавайки се от границата на териториалното ни море. Северното петно ще забави своето движение около 11 юли и ще остане извън 12-милната зона на Република България, което ясно показва, че няма притеснения, свързани със зоните за къпане по нашето Черноморие.

МОСВ е в непрекъсната връзка с Морска администрация и ще продължава да следи движението на нефтените петна до пълното им разнасяне.

Ролята на МОСВ е да извършва мониторинг и да информира институциите, които носят отговорност за превенцията и отговора на установените рискове. Актуална информация за резултатите от направените измервания се предоставя своевременно на компетентните институции и обществеността.

Басейнова дирекция „Черноморски район“ и Регионална лаборатория - Варна към ИАОС следят ежеседмично състоянието на черноморските води в три допълнителни пункта в бреговата зона, които бяха определени в отговор на нововъзникналата ситуация – Дуранкулак бряг, Шабла бряг и Калиакра бряг. МОСВ е в постоянен обмен на информация с украинските, молдовските и румънските власти за потенциално замърсяване на водите в Черно море.