За тринадесета поредна година Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Камено организира летен хепънинг „ Наше Лято 2023 година“ по едноименната превантивна програма. Благодарение на ентусиазма на директорите на общинските училища, учителите, учениците и техните родители мероприятието се превърна в традиция. Кметът Жельо Вардунски приветства учениците и им пожела весело и ползотворно лято. Те от своя страна му подариха ръчно написан плакет и медал „Най-якият кмет“

„Това е най-хубавият подарък, който съм получавал някога! Пожелавам ви прекрасно лято и детство“!, каза с вълнение кметът Вардунски.

С инициативата се насочва и общественото внимание към темата за превенция на рисковете и детската безопасност, като се насърчават социални и емоционални умения и мислене, както при децата, така и при всички възрастни около тях, привлича се вниманието на децата в начална и прогимназиална училищна възраст и на техните родители към характерните за ваканционния период рискове, предоставят им се модели за безопасно поведение в различни ситуации, дават се идеи за интересни преживявания в свободното време. Участие взеха младежи не само от Камено, но и от съставните села към общината. Включиха се малчуганите от ДГ „Слънце“, както и футболистите от ФК Камено.

Състезателните игри протекоха с много настроение. Участие в богата програма също така взеха също порасналите момичета от вокалната група на Камено от 90- те години „Тик- Так“, техните наследници и музикалният им ръководител Веселин Пренеров

Имаше и много танци с момичета от MAXтанци и Street jazz, Бургас.