Департамент за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти към Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас откри втория в страната Център за иновативни образователни технологии (ЦИОТ) по Национална програма „Повишаване компетентностите на преподавателите от държавните висши училища, подготвящи бъдещи учители“.

В тържественото отрязване на лентата взеха участие д-р Ивана Радонова – държавен експерт в дирекция „Висше образование“ на МОН и координатор на Националната програма „Повишаване компетентностите на преподавателите от държавните висши училища, подготвящи бъдещи учители“, проф. д-р Магдалена Миткова, проф. д-р Сотир Сотиров, доц. д-р Надежда Калоянова – Ръководител на ЦИОТ и разбира се директорът на Департамента за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти доц. д-р Красимира Димитрова.

В събитието се включиха зам.-кметът на Община Бургас Йорданка Ананиева, председателят на Общински съвет – Бургас проф. д-р Севдалина Турманова, представители на МОН, началникът на РУО – Бургас Петя Петрова и други гости свързани със сектор образование.

Присъстваха представители на академичната общност, както и ръководители на сходни структури от над 10 държавни висши училища в страната.

Екипът на Департамент КПРПС направи демонстрация на иновативните образователни технологии, с които в оборудван Центърът.