Създаване на фермерски пазар за представяне на местните производители, предложиха днес жители на село Маринка. Голяма част от населението в селата Димчево, Маринка и Извор са земеделци и желаят да реализират своята продукция директно към краен потребител. Бургаското село Маринка се намира на ключово място, в близост до големите курорти по Южното черноморие и е част от пътя Бургас - КПП Малко Търново. Те са убедени, че подробен пазар ще придобие за кратко време сериозен мащаб и интерес.

Срещата е част от разяснителната кампания на МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КАМЕНО – БУРГАС по селата в община Камено и Бургас. Участие взеха Ваня Зунева- координатор на проекта, Румяна Сотирова, общински съветник и Неби Кехая, който е консултант по проекта

Интерес към бъдещата стратегия проявиха от местните читалища, както и от ДГ "Пролетна дъга". Тепърва предстои да се обмислят всички идеи и да се предложат на МИГ-а.

Припомняме още, че кампанията е насочена към всички, които имат желание да създадат свой бизнес или земеделско стопанство, да развият вече съществуващо предприятие без ограничение в сферата на дейност (производство, услуги, животновъдство, растениевъдство и др.) или имат идея с обществено полезна и социална цел, да участват в обсъждането на възможностите за нейното изпълнение на практика – как тази идея да се реализира и по какъв начин да бъде финансирана.

Всеки желаещи имат право да участва при планирането на Стратегията за местно развитие на територията на общините Камено и Бургас, в рамките на която ще бъдат финансирани бъдещите проектни предложения, които отговарят на местните потребности, създават и запазват заетост на местното население и са в полза на малкия местен бизнес.